Expert medico legal

Home / Expert medico legal

Ministerul Sanatatii – Ordin 938 din 07/09/2005 – aprobarea criteriilor de atestare a calitatii de expert medico-legal si stabilirea conditiilor de suspendare sau de retragere a calitatii de expert medico-legal
[ download Ordin 38 din 07/09/2005 al Ministerului Sanatatii ]
Avand in vedere prevederile art. 34 alin. (2), (3) si (4) din Regulamentul de aplicare a O.G. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, aprobat prin H.G. 774/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de asistenta medicala, structuri sanitare si salarizare nr. EN 528/2005, in temeiul prevederilor H.G. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:
Art. 1 Se aproba criteriile de atestare a calitatii de expert medico-legal prevazute in anexa 1.
Art. 2 Se stabilesc conditiile de suspendare sau de retragere a calitatii de expert medico-legal prevazute in anexa 2.
Art. 3 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.>
Art. 4 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 5 Directia generala de asistenta medicala, structuri sanitare si salarizare din Ministerul Sanatatii, Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici”, Bucuresti, institutele de medicina legala Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Targu Mures, Craiova, precum si serviciile judetene de medicina legala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Anexa 1
Criterii de atestare a calitatii de expert medico-legal
I. Criterii legale
a) este cetatean roman si cunoaste limba romana;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) este licentiat al unei institutii de invatamant universitar medical in conditiile legii;
d) a absolvit cursuri postuniversitare de specializare in medicina legala;
e) practica in mod curent aceasta specialitate medicala;
f) nu a suferit o condamnare definitiva pentru o infractiune savarsita in imprejurari legate de exercitarea profesiei.
II. Criterii profesionale
a) a promovat examenul de medic specialist;
b) a condus cel putin doua cursuri postuniversitare in ultimii 5 ani sau a participat la acestea;
c) este membru al unei societati stiintifice de profil, legal constituita in Romania.
III. Criterii de calitate stiintifica, etice si deontologice
a) nu a avut abateri de la normele metodologice sau procedurale privind efectuarea lucrarilor medicale stabilite de comisiile de avizare si control, de Comisia superioara medico-legala sau de comisiile mixte de verificare a modului de efectuare a actelor medico-legale;
b) nu a incalcat codul etic si deontologic medical si medico-legal.
Anexa 2
Conditii de suspendare sau de retragere a calitatii de expert medico-legal
I. Criterii legale
A. Conditii de suspendare
a) inceperea urmaririi penale impotriva expertului medico-legal pentru o infractiune savarsita in imprejurari legate de exercitarea profesiei;
b) interzicerea exercitarii profesiei ori a anumitor activitati, in conditiile prevazute de art. 74 alin. (1) din Legea 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) interzicerea pentru o perioada determinata a exercitarii profesiei, stabilita prin hotarare definitiva de catre instantele judecatoresti.
B. Conditii de retragere
II. Criterii profesionale
Conditii de suspendare: – sanctiunea intra in vigoare in momentul emiterii deciziei Consiliului superior de medicina legala si pana la indeplinirea criteriilor profesionale de atestare, cu precizarea ca in privinta criteriului prevazut la pct. II lit. b) din anexa 1 termenul curge de la data aprobarii prezentelor criterii.
III. Criterii de calitate stiintifica, etice si deontologice
Conditii de suspendare
a) dupa abateri de la normele metodologice sau procedurale de efectuare a lucrarilor medico-legale, situatie in care suspendarea intra in vigoare in momentul deciziei Consiliului superior de medicina legala si dureaza pana la absolvirea unor cursuri postuniversitare recomandate de acesta;
b) dupa abateri de la normele etice si deontologice, situatie in care suspendarea intra in vigoare in momentul emiterii deciziei Consiliului superior de medicina legala si dureaza pana la termenul stabilit de acesta sau pana la urmatoarea evaluare anuala a calitatii expertilor, cand consiliul poate hotari revocarea sau prelungirea sanctiunii. Evaluarea calitatii de expert medico-legal se efectueaza anual, pe baza rapoartelor comisiilor de control si avizare a actelor medico-legale, al Comisiei superioare medico-legale si al Comisiei mixte a Ministerului Sanatatii si a Ministerului Justitiei.