Medic legist Dr Costescu Mihnea

Home / Medic legist Dr Costescu Mihnea
 • Nume

  COSTESCU MIHNEA

 • Adresa

  Str. Herţa, nr. 7, bl. B13, sc. B, et. 8, ap. 106, sector  2, Bucureşti, 022171 Bucureşti (România)

 • Telefon

  0722.602.373

 • Site

  in lucru

 • Email

  mihneacostescu@yahoo.com

Experienta

 • Experienta

Educatie

 • Studii

  01.10.1997 – Prezent

   

   

   

   

   

   

  17.06.2009 – Prezent

   

   

  19.06.2002 – Prezent

   

   

   

   

   

  20.10.2004 – 16.06.2009

   

   

  15.01.1998 – 18.06.2002

   

   

   

   

  15.01.1994 – 14.01.1998

   

   

   

  15.12.1992  – 14.01.1994

  Asistent universitar – Disciplina de farmacologie şi Farmacoterapie
  Disciplina de Farmacologie şi Farmacoterapie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”
  Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ

   

  Medic Primar Farmacologie Clinică

  Conform Ordinului MS nr. 1200/2009

   

  Medic Primar Medicină Legală

  Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”, Bucureşti (România), Conform Ordinului MS nr. 684/2002

   

   

  Medic Specialist Farmacologie Clinică

  Conform Ordinului MS nr. 1641/2004

   

  Medic Specialist Medicină Legală

  Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”, Bucureşti (România), Conform Ordinului MS nr. 18/1998

   

  Medic Rezident Medicină Legală

  Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”, Bucureşti (România)

   

  Medic Stagiar

  Institutul de Endocrinologie „C.I.Parhon”

   

   

   

  2016               Doctor  in domeniul Medicină.

  Teză susţinută public în 03.08.2016, titlu confirmat prin OMECS nr. 5321/29.09.2016.

  Diplomă de Doctor nr.109/25.10.2016

   

   

  2009            Medic Primar Farmacologie Clinică

  (Confirmat prin OMS nr. 1200/01.10.2009)

   

   

  2004            Medic  Specialist Farmacologie Clinică

  (Confirmat prin OMS nr. 1641/2004 Certificat seria S nr. 0000752/08.02.2006)

   

   

  2002            Medic Primar Medicină Legală

  (Confirmat prin OMS nr. 684/2002 Certificat seria P nr. 0000438/24.02.2006)

   

   

  1997            Medic  Specialist Medicină Legală

  (Confirmat prin OMS nr. 18/1998 Adev. VIII B/1529/22.01.1998)

   

  01.10.1986-10.09.1992

   

   

   

  01.10.1998-12.09.2003

   

   

   

   

   

   

  Universitatea din Craiova – Facultatea de Medicină

  Media de absolvire: 9,49. Nota 10 la disciplina Farmacologie. Media 10 în anul V de studiu. (Conform foii matricole seria H nr. 865)

   

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti – Facultatea de Farmacie

  Media de absolvire: 8,30. Nota 10 la disciplina Farmacologie.

  (Conform foii matricole seria U nr. 0083040)

   

   

Competente

 • Competente

  Limba(i) maternă(e) Română
  Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
  Franceză A1 A1 A1 A1 A1
  Engleză A1 A1 A1 A1 A1
  Atestat privind cunoaşterea limbii engleze, eliberat de Disciplina Limbi Moderne, UMF „Carol Davila”, nr. 93/11.07.2019
  Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  –  B1/B2: Utilizator independent  –  C1/C2: Utilizator experimentat

  Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine